Posts Tagged: Varumärke


22
Mar 12

A thought…

Branding is reputation. It’s not a logo or corporate colours. A brand is actually determined by everthing it does and says. It’s as simple as that… And that’s the hard part. It’s so easy to say and do the wrong things.

GAP rebranding is an excellent example of doing the wrong thing. With a huge effort they managed to rectify their mistake though. (see earlier posts on GAP) What it cost them we can only imagine…

 


20
Feb 12

Varumärkets 4S (Brand-Man)

Micco som ligger bakom varumärkesbloggen the Brand-Man har på ett väldigt tydligt och bra sätt formulerat hur ett varumärke fungerar genom sina 4S.

Syftet:

Varför ditt varumärke finns är mycket intressantare och mer inspirerande än vad det är för slags produkt eller hur väl varumärket presterar jämfört med konkurrenterna. Och med varför menas det större syftet: varumärkets övertygelse, ideologi och existensberättigande. Alltså syftet bortom varan, tjänsten eller idén.

Sekten:

Människor är sociala och eftersträvar intuitivt bl.a. att förstå oss själva och världen omkring oss samt att bli accepterade och uppskattade av andra (främst av de vi själva uppskattar och bryr oss om). Allt vi gör, varje beslut vi fattar, påverkas av andra människor – vare sig de är närvarande eller inte.

Detta gäller också varje val av varumärke. Att människor väljer att köpa eller inte köpa ditt varumärke beror i hög grad på hur de förhåller sig till skaran av människor kring varumärket: de som företräder det offentligt, de som säljer det till dem och, inte minst, de som redan köpt varumärket.

Saken:

När Mark Parker tog över vd-rollen på Nike frågade han Steve Jobs om han kunde ge några tips. ”Tja, egentligen bara ett”, svarade Jobs. ”Nike gör några av världens bästa saker. Produkter som man trånar efter. Men ni gör också en massa skit [crap]. Gör dig av med skiten och fokusera på de bra sakerna.”

För att bygga ett starkt varumärke måste det ha en bra vara, tjänst eller idé. Men “bra” är inte nödvändigtvis detsamma som ”hög kvalitet” och ”snygg design”. Det är trots allt varken företaget eller konkurrenter som bestämmer vad som är ”bra”. Det gör kunderna. Och ibland kan ”bra” vara en iPhone, ibland ett Ryanair. Knepet är att veta vilka de rätta ”bra sakerna” är för ditt företag och i din bransch.

Sagan:

Människan är en berättande art. Vi berättar om oss själva och om andra. Vi berättar om vår syn på världen och hur vi upplever den, om våra drömmar och farhågor. Och genom alla dessa berättelser formas din och min identitet. Vi är i mångt och mycket summan av våra egna berättelser och andras berättelser om oss.

Varumärken är naturligtvis inget undantag. Hur ett varumärke uppfattas är summan av berättelserna om varumärket. Och det är den sagan kunder använder som ett slags socialt och kulturellt smörjmedel; passar sagan vår syn på oss själva och hur vi vill att andra skall se oss, passar också varumärket oss.


29
Dec 11

Top 10 Tagline Mistakes.

I found this extensive and helpful list on www.therussogroup.com:

1. Bland – Safe and predictable appeals to no one.  Just makes your company seem generic.  Phrase it in a new way – everyone might not get it but that’s okay.   Impact a small number of people completely rather than a large number only a little bit. Think brand, not bland.

2. Imitation – Your company is different than your competition.  Illustrate that in every touch point – especially your tag.  If you look and sound just like them then your consumer is going to go straight to them.

3. Literal – Using a phrase with multiple meanings is very sticky and will cause your consumer to pause and think about it.

4. Cliché – You have to avoid words and phrases that are trendy and overused jargon.  Also avoid industry speak and any phrasing that is already claimed by another company.

5. Depressing – The tag doesn’t have to be slapstick funny but boring serious taglines don’t appeal to anyone.  Connect emotionally but don’t make them want to cut themselves.

6. UnTrue – Every touch point is making a promise to the consumer – whether you mean it to or not.  Don’t make false promises, unless you want to run them off.

7. Verbose – It doesn’t have to be just three words, but it can’t be 30.  Say it as succinctly and clearly as possible while still being catchy.

8. Self-Centered – It can’t be all about you, otherwise there is no place for your target audience. Instead, make it about them.  Let them see themselves in your tag so they can identify with your company.

9. Vetted – If you love your tagline and think its the greatest one ever the first thing you need to do is protect it.  Do your due diligence and make sure it isn’t already taken and then go through the proper steps to register it.

10. Invisible – You have a great tagline that perfectly communicates your company.  Now you have to make sure it isn’t hidden away.  Use it everywhere as a point of connection with your consumers.


6
Dec 11

Försäljning och bygga varumärke samtidigt, går det?

Ja, det gör det förstås. Läs bara denna artikel från SvD Näringsliv och låt er inspireras.

http://www.svd.se/naringsliv/


9
Nov 11

Läsvärt om varumärke

http://www.svd.se/naringsliv/lojalitet-nyckeln-till-framgang_6617052.svd


29
Sep 11

Multiple Brands

“A house of brands is like a family, each needs a role and a relationship to others.”
Jeffrey Sinclair

When a portfolio consists of more than one product one has to decide wether to create a new brand or to create a brand family. What way to choose depends on how the products correlate when it comes to target group etc. -The main issue is that one does not want to loose business when the new product is launched.

Creating sub-brands might revitalize an existing brand and help develop cathegories. The sub-brand needs to be well defined though, and have a specific positioning within the family, otherwise there’s a risk of making the actual decision making too complicated and you loose out on the whole business.


12
Aug 11

Kreativitet/kompetens?

”Creativity is not a substitute for competence.” Mason Cooley

När man jobbar med varumärke är det viktigt att hålla isär kreativitet och kompetens.

Båda behövs men de får inte ta plats från varandra s a s. För att kunna vara kreativ med sitt varumärke behövs grunden som utgår ifrån kompetensen, t ex omvärldsanalys och målgruppsprofil.

När man har hårda (kompetenta) fakta om sitt varumärke, kan man vara riktigt kreativ eftersom man då inte tappar bort vad det är man vill åstadkomma.


5
Jul 11

Think about this one

“Within every brand is a product, but not every product is a brand.

David Ogilvy

 

It’s very simple once you see it written down or hear it. To be or become The whatever means a lot of work. Both to get there and to remain there.

 

If you have formulated your product or brand vision this work will become much easier. So write it down and go ahead!


22
Jun 11

Personligt varumärke

Gränsen för när något eller någon behöver bygga varumärke blir allt suddigare. För offentliga personer som till exempel politiker är det en nödvändighet att medvetet arbeta med sitt varumärke och sitt varumärkes förlängning. Det handlar inte enbart om hur man ser ut, utan även om vad man säger, när man säger det, på vilket sätt och i vilket forum.

Jag har hittat en intressant artikel i Business Insider som är belysande just när det gäller personligt varumärke. Gå in och titta och läs på: http://www.businessinsider.com/10-ways-to-build-your-personal-brand-2010-4#


13
Jun 11

Stadsbilden

http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3141867.ece

Vi är stolta över att få ha bidragit med denna idé till Stockholms stadsbild.