Posts Tagged: Philosophy


10
Jun 11

Spegling…

Det är intressant att se hur människor reagerar på spegelglasögon.
Först trodde jag att de faktiskt tittade på mig men insåg snart att
så inte var fallet; de tittade på sig själva.

Detta fenomen ledde till någon sorts insikt i speglingens mekanik.
–När man ser sig själv i någon eller något riktas blicken dit. Man tittar.
Om man verkligen ser återstår att utforska.