Posts Tagged: Kreativitet


12
Aug 11

Kreativitet/kompetens?

”Creativity is not a substitute for competence.” Mason Cooley

När man jobbar med varumärke är det viktigt att hålla isär kreativitet och kompetens.

Båda behövs men de får inte ta plats från varandra s a s. För att kunna vara kreativ med sitt varumärke behövs grunden som utgår ifrån kompetensen, t ex omvärldsanalys och målgruppsprofil.

När man har hårda (kompetenta) fakta om sitt varumärke, kan man vara riktigt kreativ eftersom man då inte tappar bort vad det är man vill åstadkomma.