Posts Tagged: Inspiration


4
Nov 13

Absolut’s New Look

Absolut

I found this excellent post at Brand New. It is very thorough and if you want even more in depth the article contains a link to Absolut.

Just have a go at it and get inspired.

This is what Absolut’s saying in their press release:

“This is one of the most dramatic changes we’ve ever made, and our biggest and most transformative design project ever. Our goal was to give our customers distinctive designs that are unlike anything one has ever seen. Vibrant, captivating bottles that bring energy to any occasion and celebrate the fact that every flavour in the Absolut Vodka range is something extraordinary,” says Anna Kamjou, Global Design Director at Absolut. “The standard thinking says a fruit-flavoured vodka requires a picture of the fruit on the bottle. We wanted to break that convention. We asked our design team to reach into the symbolism and myths tied to the ingredients to find each flavour’s core essence — and then amplify that essence through art.”


22
Nov 12

Best Retail Brands 2012 (Interbrand Report)

One might think that the retail experience would fade into nothingness in this digital era. But not so. Fact is that in irl that the brand really comes alive. It’s the only place where we can use all our senses when meeting the brand. This provides  ‘an anchor in a shifting, multichannel world’ to cite Interbrand.

I recommend you to read the full report, it’s jam-packed with useful information. I added a link to the pdf below.

Best Retail Brands 20122
Oct 12

Get Seriously Inspired!

http://katachimag.com/videos/heroine-fashion/


20
Feb 12

Varumärkets 4S (Brand-Man)

Micco som ligger bakom varumärkesbloggen the Brand-Man har på ett väldigt tydligt och bra sätt formulerat hur ett varumärke fungerar genom sina 4S.

Syftet:

Varför ditt varumärke finns är mycket intressantare och mer inspirerande än vad det är för slags produkt eller hur väl varumärket presterar jämfört med konkurrenterna. Och med varför menas det större syftet: varumärkets övertygelse, ideologi och existensberättigande. Alltså syftet bortom varan, tjänsten eller idén.

Sekten:

Människor är sociala och eftersträvar intuitivt bl.a. att förstå oss själva och världen omkring oss samt att bli accepterade och uppskattade av andra (främst av de vi själva uppskattar och bryr oss om). Allt vi gör, varje beslut vi fattar, påverkas av andra människor – vare sig de är närvarande eller inte.

Detta gäller också varje val av varumärke. Att människor väljer att köpa eller inte köpa ditt varumärke beror i hög grad på hur de förhåller sig till skaran av människor kring varumärket: de som företräder det offentligt, de som säljer det till dem och, inte minst, de som redan köpt varumärket.

Saken:

När Mark Parker tog över vd-rollen på Nike frågade han Steve Jobs om han kunde ge några tips. ”Tja, egentligen bara ett”, svarade Jobs. ”Nike gör några av världens bästa saker. Produkter som man trånar efter. Men ni gör också en massa skit [crap]. Gör dig av med skiten och fokusera på de bra sakerna.”

För att bygga ett starkt varumärke måste det ha en bra vara, tjänst eller idé. Men “bra” är inte nödvändigtvis detsamma som ”hög kvalitet” och ”snygg design”. Det är trots allt varken företaget eller konkurrenter som bestämmer vad som är ”bra”. Det gör kunderna. Och ibland kan ”bra” vara en iPhone, ibland ett Ryanair. Knepet är att veta vilka de rätta ”bra sakerna” är för ditt företag och i din bransch.

Sagan:

Människan är en berättande art. Vi berättar om oss själva och om andra. Vi berättar om vår syn på världen och hur vi upplever den, om våra drömmar och farhågor. Och genom alla dessa berättelser formas din och min identitet. Vi är i mångt och mycket summan av våra egna berättelser och andras berättelser om oss.

Varumärken är naturligtvis inget undantag. Hur ett varumärke uppfattas är summan av berättelserna om varumärket. Och det är den sagan kunder använder som ett slags socialt och kulturellt smörjmedel; passar sagan vår syn på oss själva och hur vi vill att andra skall se oss, passar också varumärket oss.


9
Feb 12

Branding & Colour Taken Far…

Milka chocolate is Kraft Foods’ best-selling brand of milk chocolate. Milka is a leading European chocolate and one of Kraft’s billion-dollar brands.

As far back as 1901, the “birth year” of the brand, the first lilac tablets of Milka chocolate showed a black and white cow. From 1973 onwards, the lilac Milka cow became not only a key advertising figure, but also, almost overnight, a cult in its own right.

Milka has consistently used lilac as brand colour. I found this example in Branding Magazine (click to see article) on how far they take it. Quite amazing.

Birth of lilac calf celebrated by Milka

 

 


19
Dec 11

Brand Extension Tool Goodie from Savvy&Victor

Joanna Allen, CD at Savvy&Victor, use this model to help clients evaluate and determine the direction of a brand extension into a new category e.g a new product or service. I mainly aims to establish the core capability of the existing brand to give the clients a competitive edge within their new area of development. It also incorporates the audience perspective, which often can be quite different to the organisations. Gerber Singles is an exellent proof of that.

Joanna Allen BEX Tool


15
Dec 11

Extreme Brand Extension…

I did know about Virgin and that Virgin has several subbrands. When I found this pic on the blog Ideas Inspiring Innovation I was overwhelmed though. I will do some research on how many of these brands actually exists today.

Virgin logos en masse


21
Nov 11

Goodie 1 from WOW Branding

This is how to create a nice and clean brand.

-CEO’s and Heads of Marketing please read and apply.

Free Download

Just go with the flow...


5
Oct 11

The Guardian

http://www.guardian.co.uk/

This is a good case on how to make more money on your brand without letting go of your core values.


29
Jun 11

Helvetica

Awful music. Good movie.

http://www.youtube.com/watch?v=wkoX0pEwSCw&feature=related