Posts Tagged: Implementering


9
Jun 11

Om mål.

‘Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results’ Andrew Carnegie


Detta är en citat att fundera över. För det gäller samarbeten men också hur företag kan nå sina mål; genom att medarbetarna jobbar för samma mål. Att alla förstår målet och att målet är trovärdigt och tydligt. Enkelt kan tyckas men få företag vill investera i det inre kommunikationsarbetet även om det på sikt skulle innebära vinster både i tid och pengar.