Spegling…

Det är intressant att se hur människor reagerar på spegelglasögon.
Först trodde jag att de faktiskt tittade på mig men insåg snart att
så inte var fallet; de tittade på sig själva.

Detta fenomen ledde till någon sorts insikt i speglingens mekanik.
–När man ser sig själv i någon eller något riktas blicken dit. Man tittar.
Om man verkligen ser återstår att utforska.

 

Tags: , , , ,

Leave a comment