Personligt varumärke

Gränsen för när något eller någon behöver bygga varumärke blir allt suddigare. För offentliga personer som till exempel politiker är det en nödvändighet att medvetet arbeta med sitt varumärke och sitt varumärkes förlängning. Det handlar inte enbart om hur man ser ut, utan även om vad man säger, när man säger det, på vilket sätt och i vilket forum.

Jag har hittat en intressant artikel i Business Insider som är belysande just när det gäller personligt varumärke. Gå in och titta och läs på: http://www.businessinsider.com/10-ways-to-build-your-personal-brand-2010-4#

Tags: , ,

Leave a comment