February, 2012


20
Feb 12

Varumärkets 4S (Brand-Man)

Micco som ligger bakom varumärkesbloggen the Brand-Man har på ett väldigt tydligt och bra sätt formulerat hur ett varumärke fungerar genom sina 4S.

Syftet:

Varför ditt varumärke finns är mycket intressantare och mer inspirerande än vad det är för slags produkt eller hur väl varumärket presterar jämfört med konkurrenterna. Och med varför menas det större syftet: varumärkets övertygelse, ideologi och existensberättigande. Alltså syftet bortom varan, tjänsten eller idén.

Sekten:

Människor är sociala och eftersträvar intuitivt bl.a. att förstå oss själva och världen omkring oss samt att bli accepterade och uppskattade av andra (främst av de vi själva uppskattar och bryr oss om). Allt vi gör, varje beslut vi fattar, påverkas av andra människor – vare sig de är närvarande eller inte.

Detta gäller också varje val av varumärke. Att människor väljer att köpa eller inte köpa ditt varumärke beror i hög grad på hur de förhåller sig till skaran av människor kring varumärket: de som företräder det offentligt, de som säljer det till dem och, inte minst, de som redan köpt varumärket.

Saken:

När Mark Parker tog över vd-rollen på Nike frågade han Steve Jobs om han kunde ge några tips. ”Tja, egentligen bara ett”, svarade Jobs. ”Nike gör några av världens bästa saker. Produkter som man trånar efter. Men ni gör också en massa skit [crap]. Gör dig av med skiten och fokusera på de bra sakerna.”

För att bygga ett starkt varumärke måste det ha en bra vara, tjänst eller idé. Men “bra” är inte nödvändigtvis detsamma som ”hög kvalitet” och ”snygg design”. Det är trots allt varken företaget eller konkurrenter som bestämmer vad som är ”bra”. Det gör kunderna. Och ibland kan ”bra” vara en iPhone, ibland ett Ryanair. Knepet är att veta vilka de rätta ”bra sakerna” är för ditt företag och i din bransch.

Sagan:

Människan är en berättande art. Vi berättar om oss själva och om andra. Vi berättar om vår syn på världen och hur vi upplever den, om våra drömmar och farhågor. Och genom alla dessa berättelser formas din och min identitet. Vi är i mångt och mycket summan av våra egna berättelser och andras berättelser om oss.

Varumärken är naturligtvis inget undantag. Hur ett varumärke uppfattas är summan av berättelserna om varumärket. Och det är den sagan kunder använder som ett slags socialt och kulturellt smörjmedel; passar sagan vår syn på oss själva och hur vi vill att andra skall se oss, passar också varumärket oss.


10
Feb 12

On House of Brands

“A house of brands is like a family, each needs a role and a relationship to others.” - Jeffrey Sinclair, Brand Strategist


9
Feb 12

Branding & Colour Taken Far…

Milka chocolate is Kraft Foods’ best-selling brand of milk chocolate. Milka is a leading European chocolate and one of Kraft’s billion-dollar brands.

As far back as 1901, the “birth year” of the brand, the first lilac tablets of Milka chocolate showed a black and white cow. From 1973 onwards, the lilac Milka cow became not only a key advertising figure, but also, almost overnight, a cult in its own right.

Milka has consistently used lilac as brand colour. I found this example in Branding Magazine (click to see article) on how far they take it. Quite amazing.

Birth of lilac calf celebrated by Milka