August, 2011


19
Aug 11

”Where all think alike, no one thinks very much.”

Walter Lippman


15
Aug 11

Good Link on Corporate Branding vs Multi-branding

http://manifestedmarketing.com/2010/12/31/proctor-and-gamble-corporate-branding-vs-multi-branding/

Check this out, it’s a study on P&G and their move from pure multi-branding towards multi-branding AND corporate branding.


12
Aug 11

Kreativitet/kompetens?

”Creativity is not a substitute for competence.” Mason Cooley

När man jobbar med varumärke är det viktigt att hålla isär kreativitet och kompetens.

Båda behövs men de får inte ta plats från varandra s a s. För att kunna vara kreativ med sitt varumärke behövs grunden som utgår ifrån kompetensen, t ex omvärldsanalys och målgruppsprofil.

När man har hårda (kompetenta) fakta om sitt varumärke, kan man vara riktigt kreativ eftersom man då inte tappar bort vad det är man vill åstadkomma.