June, 2011


11
Jun 11

Neville Brody

Fuse (magazine cover)

Fuse (magazine cover)

For new inspiration go to good old Neville. His attitude to typography and design was and still is exceptional.


10
Jun 11

Spegling…

Det är intressant att se hur människor reagerar på spegelglasögon.
Först trodde jag att de faktiskt tittade på mig men insåg snart att
så inte var fallet; de tittade på sig själva.

Detta fenomen ledde till någon sorts insikt i speglingens mekanik.
–När man ser sig själv i någon eller något riktas blicken dit. Man tittar.
Om man verkligen ser återstår att utforska.

 


9
Jun 11

Om mål.

‘Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results’ Andrew Carnegie


Detta är en citat att fundera över. För det gäller samarbeten men också hur företag kan nå sina mål; genom att medarbetarna jobbar för samma mål. Att alla förstår målet och att målet är trovärdigt och tydligt. Enkelt kan tyckas men få företag vill investera i det inre kommunikationsarbetet även om det på sikt skulle innebära vinster både i tid och pengar.

 


8
Jun 11

Om osäkerhet infinner sig gå till:

http://www.prada.com/pradabook